Tràmits - Cementiris de Barcelona CBSA
Tràmits 2019-11-13T10:39:02+00:00

tramits

TRÀMITS

Les sepultures són concessions (adjudicacions administratives) d’ús, que segons la seva tipologia i any d’adjudicació poden ser a perpetuïtat, a 15,30, 50 o 75 anys.

També poder ser adjudicades en règim de lloguer sempre i quan hi hagi difunt.

L’actual Ordenança Municipal de Cementiris estableix un pagament anual per cada sepultura en concepte de manteniment del recinte on està ubicada.

Com tot equipament urbà els cementiris necessiten conserva, jardineria i neteja i mantenir la seva seguretat, essent aquest serveis els que justifiquen el pagament d’aquesta taxa.

El pagament es pot fer:

  • Mitjançant domiciliació bancària
  • A les nostres oficines d’atenció a l’usuari.
Totes les sepultures, d’acord amb l’Ordenança Municipal, han de ser a nom d’una persona viva.

La transmissió de sepultures es fa d’acord amb el Dret successori com qualsevol altre bé, segons si la successió sigui testada (amb testament) o intestada (sense testament)

Altres tipus de transmissions són:

  • Provisional: quan no podem demostrar la successió directa respecte al titular.
  • Cessió entre parents: cedim la sepultura en vida
  • Traspàs per designa: quan el nou titular ha estat designat per l’antic
  • Duplicat: en cas de pèrdua del títol de la sepultura
  • Designa de beneficiari: quan nombrem al nostre successor.
Contacte
Cita prèvia