Tractaments a la vegetació - Cementiris de Barcelona CBSA
Tractaments a la vegetació 2019-05-30T12:34:55+00:00

Criteris de gestió pel control de plagues

Davant d’una plaga o malaltia,  s’estudien els distints mètodes de control, prioritzant la lluita biològica i les mesures culturals, en detriment dels tractaments químics, que tendeixen a disminuir significativament. L’objectiu  és controlar les afectacions biòtiques als vegetals, de forma que no afectin greument el seu estat sanitari, permetent un llindar de tolerància de la plaga, es a dir, no busca l’extinció de la plaga, sinó el seu control.

Actuacions:

1  de juny de 2019: Tractament al cementiri de Sants

8 de juny de 2019: Tractament al cementiri de Sants

15 de juny de 2019: Tractament al cementiri de Sants

22 de juny de 2019: Tractament al cementiri de Sants