Recursos Humans - Cementiris de Barcelona CBSA
Recursos Humans 2020-02-19T09:03:44+00:00

RECURSOS HUMANS

L’Àrea de Personal i Recursos Humans gestiona actualment una plantilla de 99 treballadors, dels quals un 98% tenen contracte indefinit.

La formació contínua del personal és un dels principals objectius de l’Àrea, ja que Cementiris de Barcelona considera fonamental la bona preparació formativa dels professionals que composen el total de la plantilla.


Enviament de Currículum a Recursos Humans

E-mail (obligatorio)

Presentación

Introduce los carácteres siguientes: captcha


captcha

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), l’informem que les dades facilitades seran incorporades als fitxers titularitat de CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA amb la finalitat d’avaluar i tramitar la seva candidatura i gestionar la seva participació en els processos de selecció que s’ajustin al seu perfil. La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’interessat. Les seves dades no es cediran a tercers excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.
De la mateixa manera, l’informem que en el cas de no resultar seleccionat per al lloc que ha sol·licitat o de no encaixar amb el perfil dels processos actualment oberts, les seves dades seran conservades per a futurs processos de selecció que poguessin encaixar amb el seu perfil fins al termini màxim de dos anys, moment en què s’eliminarà el seu Currículum Vitae definitivament.  En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible. Li recordem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com revocar el consentiment prestat dirigint la seva sol·licitud per escrit i adjuntant copia del seu DNI a CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA amb domicili a C / Mare de Déu de Port 56, Edifici A, (08038) Barcelona, o bé enviant correu electrònic a protecciodades_cb@bsmsa.cat
Se l’informa especialment que CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A no pren decisions exclusivament automatitzades sobre aquest tipus de dades. Així mateix, li recordem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o a la Agencia Española de Protección de Datos.