Qualitat i medi ambient - Cementiris de Barcelona CBSA
Qualitat i medi ambient 2020-07-31T13:59:20+02:00

QUALITAT I MEDI AMBIENT

Política de Calidad de Cementiris de Barcelona

L’activitat de CB, és gestionar els cementiris de la ciutat i donar sepultura o procedir a la incineració de totes aquelles famílies que han triat Barcelona ja sigui per que disposen d’una sepultura o per qualsevol altra raó.

Cementiris de Barcelona ha implementat un Sistema de Gestió integrat amb l’objectiu d’assegurar i sistematitzar el subministrament dels nostres serveis i productes, així com el desenvolupament i manteniment dels mateixos, amb aplicació a tots els processos de l’empresa. L’any 2011 es va implantar el primer Sistema de Gestió de la Qualitat, a través de la norma internacional ISO 9.001, el mateix any es va integrar amb medi ambient, segons el reglament europeu EMAS, amb la norma ISO 14.001.

Entenem que la qualitat i la preservació del medi ambient, neix dels nostres esforços, i és el millor camí per garantir, des del seu inici, l’obtenció de productes i serveis d’acord amb els requisits dels nostres clients i la garantia que estem actuant amb responsabilitat cap al medi que ens envolta.

Destaquem l’absoluta confiança en els nostres equips humans per l’esforç d’aconseguir un coneixement profund de les necessitats dels clients, basada en una estreta comunicació, que ens permeti obtenir plegats el màxim benefici, garantir la seva fidelitat i iniciar un procés permanent de progrés i d’adaptació als canvis que exigeix la societat en general.

CB entén com a primordial per a l’èxit del seu projecte d’empresa, la satisfacció del seus clients, proveïdors, empleats, col·laboradors i la societat en general, dins de l’àmbit del respecte a la llei, la prevenció laboral, el respecte al medi ambient i la seva participació activa en la societat.