Portal de transparència - Cementiris de Barcelona CBSA
Portal de transparència 2021-09-23T09:59:52+00:00

Portal de Transparència

Benvingut/da al Portal de Transparència de Cementiris de Barcelona, S.A.U.

Aquí podreu trobar tota la informació de Cementiris de Barcelona, S.A.U., d’acord amb les previsions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern aprovada pel Parlament de Catalunya.

En questa secció podeu descarregar per imprimir els documents referents a la transparència de Cementiris de Barcelona, S.A.U.

Donant compliment al que estableixen els articles 26 i següents de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones que vulguin obtenir informació es poden dirigir a aquest formulari.

Les peticions hauran de contenir la identitat del sol·licitant, la descripció precisa a la que es vol tenir accés, la forma o el format en què es vol tenir accés a la informació i una adreça de contacte, preferiblement electrònica, per mantenir contacte entre el sol·licitant i l’Administració. El motiu de la petició d’informació serà potestatiu.En questa secció podeu descarregar per imprimir els documents referents a la transparència de Cementiris de Barcelona.

Nom (obligatori)

Cognoms(obligatori)

Nif (obligatori)

e-mail (obligatori)

Assumpte

Missatge

Introdueix els caràcters següents: captcha