Polítiques de qualitat - Cementiris de Barcelona CBSA
Polítiques de qualitat 2019-02-12T18:03:09+01:00

Memòria de sostenibilitat

CBSA entén que dels nostres esforços neixen la qualitat i la preservació del medi ambient i creu que aquesta és la millor via per assegurar l’obtenció de productes i serveis que compleixin amb els requisits dels nostres grups d’interès i per garantir una actuació responsable amb el medi que ens envolta. Gràcies a aquesta política, estem certificats per les normes internacionals ISO 9001 i ISO 14001, així com per la dels serveis funeraris 15017.