Perfil del Contractant - Cementiris de Barcelona CBSA
Perfil del Contractant 2018-01-03T09:56:11+00:00

A partir del dia 1/12/2016, qualsevol informació referent a les licitacions de Cementiris de Barcelona, S.A. es publicarà únicament a la Plataforma de Contractació de la Generalitat


Instruccions internes de contractació

DEUC

Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

rss