Ofertes de Treball - Cementiris de Barcelona CBSA
Ofertes de Treball 2021-02-25T14:13:40+00:00

Treballa amb nosaltres

Per veure la descripció d’una oferta, feu click en el nom de la mateixa.

Ofertes

Tancat el període d’inscripcions

Enviament de Currículum a Recursos Humans

E-mail (obligatori)

Oferta

Introdueix els caràcters següents: captcha

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, l’informem que les dades facilitades seran incorporades als fitxers titularitat de CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis prestats i a efectes de notificacions en relació a l’afectació per obres que pugui patir la sepultura. La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’interessat. Les seves dades no es cediran a tercers excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.

En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible. Li recordem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com revocar el consentiment prestat dirigint la seva sol·licitud per escrit i adjuntant copia del seu DNI a CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA amb domicili a C / Mare de Déu de Port 56, Edifici A, (08038) Barcelona, o bé enviant correu electrònic a protecciodades_cb@bsmsa.cat

Se l’informa especialment que CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A no pren decisions exclusivament automatitzades sobre aquest tipus de dades. Així mateix, li recordem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o a la Agencia Española de Protección de Datos.