Localització de difunts - Cementiris de Barcelona CBSA
Localització de difunts 2017-05-18T10:15:20+00:00

FRANCISCO BRUGUERA GRANE

 Cementiri: Montjuïc  Número: R-85  Pis: Illa: Via Misericòrdia 
 Agrupació: Tercera  Tipus: Columbario A Num. Romana