Localització de difunts - Cementiris de Barcelona CBSA
Localització de difunts 2017-05-18T10:15:20+00:00

LLUIS SERRAHIMA VILLAVECCHIA

 Cementiri: Montjuïc  Número: 184  Illa: Via St. Josep  Agrupació: Quarta 
 Tipus: Tumba Menor