Legislació aplicable - Cementiris de Barcelona CBSA
Legislació aplicable 2018-01-09T07:37:45+00:00

LEGISLACIÓ APLICABLE

Decret 297-1997 Reglament de policia sanitària mortuòria catalana

Decret 297/1997 de 25 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria (normativa catalana).

Ordenança de Cementiris

Ordenança de cementiris, aprovada pel Consell Plenari inicialment amb data 22 de març de 2017 i definitivament el 24 de novembre de 2017.

Llei Orgànica de Protecció de Dades

Ordenança Municipal reguladora dels serveis funeraris de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari inicialment amb data 27 de juny de 1997 i definitivament el 24 d’octubre 1997.

Reglament d’ús intern

Reglament de règim intern d’ús de les tombes americanes, dels mausoleus i dels espais destinats a l’espargiment i inhumació de cendres.