Indemnitzacions per cessament de càrrecs 2018-02-14T09:13:46+01:00

Indemnitzacions per cessament de càrrecs

Cementiris de Barcelona, durant l’exercici 2017, no ha donat cap indemnització per cessament de càrrec.