Indemnitzacions per cessament de càrrecs - Cementiris de Barcelona CBSA
Indemnitzacions per cessament de càrrecs 2019-02-27T14:28:47+01:00

Indemnitzacions per cessament de càrrecs

Cementiris de Barcelona, durant l’exercici 2018, no ha donat cap indemnització per cessament de càrrec.