FAQS - Cementiris de Barcelona CBSA
FAQS 2021-02-22T13:52:27+00:00

PREGUNTES FREQÜENTS

Disposem de capelles i espais en els cementiris per poder realitzar actes de comiat que posem gratuïtament a la vostra disposició per tal de poder-ho organitzar tal i com vulgueu. Per fer reserva, si escau,  d’espai, data i horari,  us demanem de contactar, preferentment, per correu electrònic a serveis@cbsa.cat   o per telèfon al número 934 841 969, de dilluns a divendres des de les 8.00 hores fins les 14.00 hores.

Audio de la pregunta: clica aquí

  • Mortis causa: Certificat de defunció, certificat d’últimes voluntats, testament (si hi ha), renuncia de la majoria dels hereus, renuncia del cònjuge, títol de la sepultura i Dni(s). També es pot aportar la declaració d’hereus que substitueix els tres primers documents enunciats.
  • Inter vivos : Els Dni(s) i el títol. Hauran de ser parents del titular en línia directa o colateral fins el quart grau de consanguinitat o fins al segon grau d’afinitat.

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial a les nostres oficines de Montjuïc, Poblenou, Les Corts, Sant Andreu, Collserola, Almogàvers i Ronda de Dalt, haureu de demanar cita prèvia a https://www.cbsa.cat/cita-previa/

Audio de la pregunta: clica aquí

Sí, i també una persona beneficiària substituta en cas de premoriència de la primera.

Audio de la pregunta: clica aquí

En cas de pèrdua, robatori, deteriorament i sempre que el titular sigui una persona viva. Si el titular fos difunt haurà de tramitar l’expedient mortis causa juntament amb el duplicat del títol.

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial a les nostres oficines haureu de demanar cita prèvia a https://www.cbsa.cat/cita-previa/

Audio de la pregunta: clica aquí

Existeix la transmissió provisional del dret funerari quan no es pot aportar la documentació que es necessària per fer el tràmit normal; ha de complir uns requisits els quals son que han de haver transcorregut 30 anys de la expedició del títol o si el titular és difunt (s’ha de demostrar amb el Certificat de Defunció o bé que estigui inhumat a la sepultura), el títol està expedit fa 10 anys i un familiar directe inhumat a la sepultura

Per realitzar aquest tràmit de manera presencial a les nostres oficines haureu de demanar cita prèvia a https://www.cbsa.cat/cita-previa/

Audio de la pregunta: clica aquí

El dret de conservació de cementiris es va aprovar al Plenari del mes de gener juntament amb altres taxes del municipi de Barcelona. Podeu fer efectiu l’import a traves de la caixa, del banc o en els caixers automàtics amb el codi de barres del rebut.

Audio de la pregunta: clica aquí

Us heu descarregar el formulari del web https://www.cbsa.cat/documents/ i enviar-lo, juntament amb una còpia del DNI, per correu electrònic a sjuridics@cbsa.cat.

Audio de la pregunta: clica aquí

El Pla Director de Restauració i Rehabilitació dels cementiris de Barcelona té com a objectiu millorar l’estat dels 9 cementiris de la ciutat.

Audio de la pregunta: clica aquí

Consulteu l’accessibilitat a la vostra sepultura amb el Departament de Comunicació enviant un correu electrònic a comunicacio@cbsa.cat

Audio de la pregunta: clica aquí

En cas que vulgueu venir a recollir les cendres del vostre familiar al Centre de Cremació de Montjuïc, podeu sol·licitar cita prèvia a través de www.cbsa.cat o enviar un correu electrònic a serveis@cbsa.cat.

Us recordem també que, Cementiris de Barcelona, un cop realitzada la incineració, ofereix un servei de lliurament de cendres al domicili per a totes aquelles famílies que així ho desitgin. Per a més informació podeu contactar per correu electrònic a l’adreça de correu serveis@cbsa.cat o per telèfon al 934841999.

Audio de la pregunta: clica aquí

Si, és possible. Cal obtenir una autorització prèvia. Caldria que contacteu amb el departament de Comunicació i Qualitat enviant un correu electrònic a comunicacio@cbsa.cat on us explicaran el protocol i normativa per fer fotografies als cementiris.

Audio de la pregunta: clica aquí

Si, és possible. Cal obtenir una autorització prèvia. Caldria que contacteu amb el departament de Comunicació i Qualitat enviant un correu electrònic a comunicacio@cbsa.cat on us explicaran el protocol i normativa per realitzar una filmació als cementiris.

Audio de la pregunta: clica aquí

Des del 5 de juliol podeu tornar a gaudir de les visites guiades del cementiri de Poblenou, Montjuïc i de la Col·lecció de Carrosses Fúnebres.

Audio de la pregunta: clica aquí

Arran de la pandèmia provocada per la Covid ’19, a partir d’ara haureu de fer una reserva per tal de poder venir a realitzar les nostres rutes culturals dels caps de setmana. Si us plau, envieu un correu electrònic a cementiriescultura@cbsa.cat indicant el dia que hi voleu assistir.

Audio de la pregunta: clica aquí

Cementiris de Barcelona presenta la nova oferta pedagògica que combina la Col·lecció de Carrosses Fúnebres i la part monumental del cementiri de Montjuïc.
Les activitats proposades van dirigides a alumnes de Primària i Secundària i  consten de tallers que, mitjançant dinàmiques de grup i debats, permeten relacionar les activitats pràctiques i vivencials amb els conceptes històrics més rellevants, fomentant una visió crítica de les societats i la seva organització. Al mateix temps, es tracta amb naturalitat la mort a la vegada que es promociona l’entesa i el respecte al patrimoni funerari artístic i cultural que s’hi mostra.

Audio de la pregunta: clica aquí