Estructrura Organitzativa 2019-07-10T09:11:22+02:00

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA

President: 

 Il·lm. Sr. Eloi Badia i Casas

Vicepresident:       

Sra. Marta Labata Salvador

Consellers: 

Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina

Il·lma. Sra. Trinitat Capdevila i Burniol

Il·lm. Sr. Xavier Mulleras i Vinzia

Sr. Joan Puigdollers i Fargas

Sr. Koldo Blanco i Uzquian

Sr. Felix Ortega Sanz

Sr. Oriol Angela i Gambús

Secretari: 

Sr. Jordi Cases i Pallarès

Apoderaments:

Sra. Marta Labata

Sra. Anna Xicoy

Sra. Asunción Santolaria

Sr. Miquel Trepat (DG en funcions)