Estructrura Organitzativa - Cementiris de Barcelona CBSA
Estructrura Organitzativa 2019-11-12T17:43:30+00:00

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA

President: 

 Il·lm. Sr. Eloi Badia i Casas

Vicepresident:       

Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña

Consellers: 

Il·lm. Sr. Jordi Coronas Martorell

Il·lma. Sra. Francina Vila Valls

Il·lm. Sr. Josep Bou Vila

Sra. Anna – Clara Martínez Fernández

Sr. Enrique Gornés Cardona

Sr. Albert Dalmau Miranda

Sra. Marta Labata Salvador

Secretari: 

Sr. Jordi Cases i Pallarès

Apoderaments:

Sra. Marta Labata

Sra. Anna Xicoy

Sra. Asunción Santolaria

Sr. Miquel Trepat (Director General)