Estructrura Organitzativa 2018-11-09T09:47:54+01:00

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA

President: 

 Il·lm. Sr. Eloi Badia i Casas

Vicepresident:       

Sra. Marta Labata Salvador

Consellers: 

Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina

Il·lma. Sra. Trinitat Capdevila i Burniol

Il·lm. Sr. Xavier Mulleras i Vinzia

Sr. Joan Puigdollers i Fargas

Sr. Koldo Blanco i Uzquian

Sr. Felix Ortega Sanz

Sr. Oriol Angela i Gambús

Sr. Jordi Cases i Pallarès

Sr. Jordi Valmaña i Corbella