Estadístiques ISC - Cementiris de Barcelona CBSA
Estadístiques ISC 2021-05-11T13:46:49+00:00

Índex de satisfacció dels ciutadans (ISC)

Cementiris de Barcelona realitza mensualment estudis de satisfacció per tal de conèixer l’índex de satisfacció dels clients.  Valorem el servei global, però també aspectes concrets com l’atenció a les nostres instal·lacions, a més, tenim en compte les expectatives que es tenien a l’entrada i la percepció de la qualitat un cop finalitzat el servei.

D’aquesta forma s’obté la taula següent, en la qual observem la qualitat percebuda i l’índex que resulta entre la qualitat percebuda i l’esperada.

Els resultats obtinguts, del passat mes de gener,  són els que es mostren a la següent taula: