Perfil del contractant - Cementiris de Barcelona CBSA
Perfil del contractant 2018-01-03T10:04:23+00:00

A partir del dia 1/12/2016, qualsevol informació referent a les licitacions de Cementiris de Barcelona, S.A. es publicarà únicament a la Plataforma de Contractació de la Generalitat


Instruccions internes de contractació

DEUC

Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya


rss