Procediment adjudicador:

Referència:
CdB-007/2016
Títol:
Xec restaurant per a treballadors de Cementiris de Barcelona
Descripció:
Subministrament de xec restaurant per a treballadors de Cementiris de Barcelona, S.A.
Data d'inici:
18/04/2016
Data de fi:
09/05/2016
Import:
50.000,00€
Termini:
1 any prorrogable fins a un màxim de 4 anualitats
Pròrroga:
Licitador:
Veure plecs
Responsable:
Àngel Pascual Cano
E-mail:
apascual@cbsa.cat
Observacions:
Veure plecs. La obertura del sobre 3 es farà el dia 8 de juny a les 12.00h
Documents: