Procediment adjudicador:

Referència:
CdB-010/2016
Títol:
Comunicació
Descripció:
Contracte de servei de comunicació
Data d'inici:
07/06/2016
Data de fi:
27/06/2016
Import:
39.000,00€
Termini:
1 any prorrogable fins a un total de 4 anualitats
Pròrroga:
Licitador:
Veure plecs
Responsable:
Marta Aladrén
E-mail:
maladren@cbsa.cat
Observacions:
Obertura del sobre 3 (oferta econòmica) el dia 21 de setembre a les 12.00h, a la seu de la societat.
Documents: