Dos informes d’arquitectes conclouen que no es podia preveure l’esfondrament dels nínxols del Cementiri de Montjuïc - Cementiris de Barcelona CBSA