Panteó 44 - Cementiris de Barcelona CBSA
Panteó 44 2017-09-07T09:20:33+00:00

PANTEÓ 44

Autor (original) Francesc Espluga i Pons, M.O.

Data de construcció 1874

Reforma Pere Subias i Berlinghieri (1930-2012), escultor (1970)

Rehabilitació Antoni Vilanova i Eduard Simó, arquitectes (2012)

De l’original, obra del Mestre d’Obres F. Espluga, autor d’altres panteons en el recinte neoclàssic d’aquest cementiri (Dumanjó, Geli, Pons, Giberch i Bruno Quadras), només es conserva la base, en pedra de Montjuïc i la barana perimetral de forja. L’any 1970 amb motiu de la reforma realitzada desaparegué l’element funerari central.

Interior format per quatre compartiments i ossera. Les mides dels compartiments són de 2,50 x 0,87 x 0,67 mts. cadascú.

El panteó està construït sobre un terreny de 16 m2.

Làpida en marbre blanc macael de mides 2,00 x 1,10 x 0,6 mts. i coll de tapa de 6 cms. de gruix del mateix material.

Les mides de la boca d’accés a la sepultura són de 1,80 x 90 mts.