Serveis - Cementiris de Barcelona CBSA
Serveis 2018-01-23T09:42:06+00:00

SERVEIS

Les inhumacions es regeixen per les disposicions higiènic sanitàries vigents i s’inscriuen en el títol i en els Llibres Registre dels cementiris.

Els trasllats dels difunts d’una sepultura a una altra es poden fer dins del mateix cementiri o entre diferents cementiris sempre que es compleixi allò establert a l’Ordenança vigent de Cementiris per a aquests casos.

Es poden contractar en totes les oficines d’atenció a l’usuari de Cementiris de Barcelona.

Contacte