Avaluació de proveïdors - Cementiris de Barcelona CBSA
Avaluació de proveïdors 2020-09-10T09:41:00+00:00

GESTIÓ DE QUALITAT ÀREA DE PROVEÏDORS.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS PER PART DE CEMENTIRIS DE BARCELONA S.A.

Cementiris de Barcelona S.A. avaluarà anualment als seus Proveïdors classificats per cada Àrea seguint els criteris que es detallen a continuació:

Preu.

Es valorarà de 0 a 5 la relació del preu respecte del servei o subministrament ofert i en comparació amb la resta del mercat.

Compliment de Contracte.

Es valorarà de 0 a 5 el grau de compliment respecte del que s’exigeix en el contracte signat per les parts.

Qualitat del producte o servei.

Es valorarà de 0 a 5 la qualitat del producte respecte al que originalment s’ha demanat tant si es tracta d’un subministrament, un servei o una obra.

Gestió Ambiental.

Es valorarà de 0 a 5 la Gestió Ambiental que aporti el Proveïdor respecte al producte o servei a subministrat.

Resposta davant incidències.

Es valorarà de 0 a 5 la resposta donada pel Proveïdor davant de qualsevol incidència que pugui sorgir durant la durada del contracte.

Aquesta avaluació es farà anualment i s’inclourà dins dels protocols de compliment amb la norma ISO de qualitat.