Ajuda a la navegació - Cementiris de Barcelona CBSA
Ajuda a la navegació 2017-05-18T10:15:37+00:00

Perqué la navegació per la web sigui satisfactoria, Cementiris de Barcelona, S.A. ha introduït una sèrie de fòrmules amb les quals l’usuari podrà saber en tot moment com arribar a d’altres apartats de la web.

A la part superior, trobem el canvi d’idioma, amb les sigles dels llenguatges en els que està disponible la web (CAS per castellà, CAT per català, ENG per anglès…).

Per altra banda, a sota, veiem que tenim un menú horitzontal desplegable que ens guiarà per tota la web.

En la part central, aquesta en la que tenim ara mateix l’explicació, ens hi podem trobar amb tota l’informació de la web, llistes, detalls, textes, imatges, etc.

Per finalitzar, hi ha el peu on tenim apartats relacionats directament amb les especificacions tècniques i d’organització de la web, sense centrar-nos en el contingut.