Accessibilitat - Cementiris de Barcelona CBSA
Accessibilitat 2017-05-18T10:15:40+00:00

Aquesta pàgina ha estat dissenyada i programada per funcionar en la major part dels navegadors actuals, que no depenen de Cementiris de Barcelona, S.A. i que cada usuari tria per veure la web, i per aquest motiu es pot donar el cas de que alguna de les funcionalitats programades originalment per realitzar unes tasques o mostrar informació concreta no funcionin correctament.

L’ús de llenguatges web com el Javascript, l’HTML i els CSS fan que pugui haver falta de compatibilitat en la forma de mostrar la pàgina i la programació.

Per això, Cementiris de Barcelona, S.A. facilita un accés accessible a tots els navegadors actuals deixant de banda el disseny i la presentació de la pàgina.