LEGISLACIÓ APLICABLE

 

Decret 297-1997 Reglament de policia sanitària mortuòria catalana

Decret 297/1997 de 25 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria (normativa catalana).

 

Ordenança de Cementiris

Ordenança de cementiris, aprovada pel Consell Plenari inicialment amb data 27 de juny de 1997 i definitivament el 24 d’octubre 1997.

 

Llei Orgànica de Protecció de Dades

Ordenança Municipal reguladora dels serveis funeraris de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari inicialment amb data 27 de juny de 1997 i definitivament el 24 d’octubre 1997.

 

Reglament d’ús intern

Reglament de règim intern d’ús de les tombes americanes, dels mausoleus i dels espais destinats a l’espargiment i inhumació de cendres.