NOTÍCIES

Altres notícies

CADA MES UN OBJECTE

Cotxe de luxe núm. 5

Cotxe de construcció moderna, amb baldaquí senzill de quatre columnes i poca ostentació, que presenta una caixa autoportant sobre ballestes i eixos de forja. Era fàcil de conduir i ràpid a l'hora d'en

Faetó

El seu nom mitològic prové del fill d'Hèlios, déu conductor del carro solar. És curiós l'ús del nom d'una divinitat grega per designar un cotxe de concepció molt pràctica, d'origen anglès. S'accedeix

Altres objectes