NOTÍCIES

Altres notícies

CADA MES UN OBJECTE

Buick Riviera Special

A partir de la dècada dels cinquanta, les carrosses van ser substituïdes progressivament per luxosos vehicles estrangers, exclusius i molt difícils d'importar en aquella època Un d'aquests va ser aque

Cotxe blanc de luxe

En aquest tipus de vehicle, un cotxe blanc amb cadafal, el sostre era un element de luxe i de protecció del taüt durant el sepeli. L'elevada mortalitat infantil va fer proliferar una important varieta

Altres objectes